Historik

Historik om brandstation fram till 2011

historik om brandstationNär brandstationen på Drottninggatan invigdes i slutet av 1953 så var det en stor dag för Motalas brandkår. Men invigningen skedde utan några större ceremonier. De fem brandbilarna och två ambulanserna satte på sirenerna som en glädjefanfar innan de kördes in i den nya brandstationen.

Invigningen den 8 december 1953 innebar att den slutgiltiga punkten kunde sättas för en nästan 20-årig diskussion om en ny brandstation i Motala. Redan i slutet av 1930-talet började diskussionerna föras om var den nya brandstation skulle byggas i den snabbt växande staden.

Efter mycket diskussioner fram och tillbaka under åren fattade stadsfullmäktige det slutgiltiga beslutet i oktober 1951 att den nya brandstationen skulle byggas vid Drottninggatan. Beslutet som tagit nästan 20 år att bereda kunde klubbas igenom på tre minuter och 1 375 000 kronor anslogs till byggnationen. Sedan sattes spaden i marken i januari 1952 och knappt två år senare kunde den första etappen, A- och B-huset med expeditioner, vagnhall och bostäder invigas. Några år senare var rök- och övningshuset på gården också klart och Motala brandkår hade fått lokaler som motsvarande tidens krav.

I Motala Tidning från den nionde december 1953 berättas utförligt om den nya brandstationen. När brandmännen och fordon var på plats invigningsdagen genomfördes ett övningslarm. Och tidningens reporter berättar att på mindre än 30 sekunder kom alla brandmän, eller brandsoldaterna som det hette på den tiden, snabbt nedrutschande på de tre glidstängerna och kunde bemanna brandbilarna. En nymodighet i den nya brandstationen var att allt elektriskt, som strykjärn, spisar och annat, kopplades ur vid larm. En annan modernitet som ägnas stort utrymme i reportaget är slangtorken. I den 18 meter höga byggnaden kunde upp till 1 000 meter slangs torkas på 10-12 timmar.

Efter nästan 60 år flyttade räddningstjänsten ur byggnaderna på Drottninggatan till nya lokaler vid Metallvägen. Och beslutet om att bygga den nya brandstationen föregicks också den av en lång diskussion. Men till slut stod den nya räddningsstationen för nio brandbilar och tre ambulanser på plats och kunde invigas i mars 2012.

Källor: Motala Tidning, Motala brandkår 50 år

Större bränder i Motala:

11 juli 1953 Motala Verkstad:

8 oktober 1976 Luxor drabbas en storbrand. Två personer omkommer i branden och omkring 15 000 kvadratmeter fabriksyta ödeläggs. Branden uppstår i ett lysrör och för Luxor är branden början på slutet. Produktionsbortfallet medför en ökad import och också ett priskrig. Konkurrensen leder till att Luxor lägger ned tillverkningen av radioapparater 1976 och senare också produktionen av grammofoner och bandspelare.