Är du intresserad av att vara en del av företagsbyn?

God arbetsmiljö handlar inte bara om bra lokaler och ergonomi. Minst lika viktigt är social gemenskap och intressanta nätverk. Det skapar trygghet och kontinuitet i verksamheter som ständigt förändras.lokaler

Under många år har vi på Slangtornets Fastighets AB jobbat med fastighetsförvaltning. En av våra hörnstenar är att företag utvecklas genom samverkan. Den tanken vill vi utveckla vidare genom att bygga om den gamla brandstationen i Motala till en modern företagsby. Här ska vi skapa en miljö där samarbete mellan företag ger ett socialt mervärde och ökar möjligheterna till expansion och tillväxt.

Tillväxt är den samlande tanken för Motala Företagsby och den idén står på tre ben:

  • innovation – nytänkande viktig för drivkraften.
  • samarbete – fastigheten ska byggas om så att vi får många naturliga kontaktytor och mötesplatser, som fikarum, kök och konferensutrymmen. Vi vill skapa en miljö som gynnar aktivitet och interaktion mellan företag.
  • miljö – lokalerna ska motsvara högt ställda krav på energi- och miljöanpassning. Bland annat ska överskottsvärmen återvinnas och en modern ventilationsanläggning ska bidra till en god arbetsmiljö.

I allt väsentligt ska brandstationens yttre bevaras, medan det inre förvandlas till en stimulerande och kreativ arbetsplats för företag i olika storlekar och olika branscher. Vårt koncept bygger på kunskap och erfarenhet vi har samlat på oss genom åren. Vi vågar påstå att vi vet vilka behov mindre företag har av moderna, ändamålsenliga och flexibla lokaler med möjlighet till kringservice. Så att du kan koncentrera dig helt på ditt företags tillväxt och utveckling.