Till vänster i menyn kan du följa vårt projekt.

Vi är nu igång med att resa ställning inför tak och fönsterbyten from vecka 32 och framåt. Inne är flera ytor spacklade och väggar börja byggas upp. Hissens hål är sågade så att montering kan ske längre fram.

Vi har fram till idag tagit bort:

13,6 ton trä (garderober och innerdörrar

48,5 ton Tegel och betong (golv, hissschakt och mellanväggar)

18,58 ton jord och schaktmassor (vid byta av stammar under golv)

projekt tak