Här är bildmaterial från projektet i fas 1 – vi river för att kunna bygga upp

fas 1 renovering