Här är bildmaterial från projektet i fas 2

Då har vi börjat bygga upp igen efter att ha gjort ingrepp för hissar, ventilation mm.
fas 2 renovering