Vårt grönskande sedumtak är nu på plats

Nu ligger vårt grönskande sedumtak på plats och bjuder på vackert skiftande färger under året.
Det gröna taket har en isolerande effekt och gör inomhustemperaturen jämnare och skyddar mot både värme och kyla vilket gör att vi sparar energi.

Sedumskiktet har även en kraftigt absorberande förmåga och minskar risken för översvämningar vid kraftiga skyfall då avrinningen utjämnas.
Vi tycker det är viktigt att kunna bidra med minskad klimatpåverkan då växterna på taket även binder koldioxid, 10m2 tar upp lika mycket som ett träd.

 

Sedumtak     Sedumtak